Visie: Een Mythe Baart….

Is een poging om de tijd waarin we leven te bevatten en te zien vanuit een context; welke waarden staan aan, welke uit?
Welke wegen zijn maar beter te mijden, waar ligt hoop?
Waar ligt de kracht van de gemeenschap? Ben ik als eenling onmachtig of ongekend krachtig?

Onder de paraplu ‘Een Mythe baart…’ is ‘onze Pöl. Boer! ‘de eerste productie van het hernieuwde Löss Theater.

Thijs Lenders en het Löss Theater

 

De voorstelling is geschreven en wordt gespeeld door boerenzoon en theatermaker Thijs Lenders. Hij groeide op in Limburg op een gemengd bedrijf dat na de ruilverkaveling een melkveebedrijf werd.

Thijs Lenders richtte na zijn opleiding aan de Toneelacademie in Maastricht in 1985 Theater Spelonk op. In 1988 won hij een landelijke prijs voor vernieuwend theater. Dat leidde in 1989 tot de oprichting van het Löss Theater; podium voor experimenteel theater, dans, performance, en wereldmuziek.

De daarna opgerichte Löss Theaterwerkplaats was een van de 11 door het toenmalig ministerie van WVC erkende theaterwerkplaatsen.

Een burn-out velde hem. Hij wisselde van koers, stichtte een gezin en werkte als trainingsacteur, trainer en coach.

In 2015 volgde hij een schrijfcursus bij Geert Kimpen en schreef vervolgens “onze Pöl. Boer!”

Nadat zijn kinderen uitvlogen blies hij In 2017 het Löss Theater nieuw leven in met de locatievoorstelling “onze Pöl. Boer! Gezien de actualiteit van de voorstelling kan hij de komende jaren vooruit.. Daar zoekt hij locaties voor in Nederland en (Vlaams) België.

Daarnaast is het gastheerschap van groot belang. De gastboer en boerin staan open voor de maatschappelijke thema’s rond voedselproductie en de ontwikkelingen ervan.  Indien mogelijk  wordt voor en of na de voorstelling  een samenzijn gefaciliteerd waar het publiek  met de schrijver/acteur van gedachten kan wisselen. Voor doelgroepen mogelijk met een gespreksleider.

De uitvoering duurt twee uur inclusief een pauze. De duur van de nazit hangt af van hoe het gesprek verloopt.

…. als de ziel ver-ijlt…..kunnen stropdassen vlechten wat ze willen….

Dit thema is toegespitst op de actuele boerensituatie.

De Jonge boer Pöl (Paul) vecht met zichzelf en zijn omgeving om zijn droom waar te maken; . hij wil melken en groeien.  Twee jaar voordat hij het bedrijf van zijn vader gaat overnemen, verbreekt Elsbeth – zijn gedroomde vrouw –  de relatie. Hun opvattingen over boer zijn botsen. Hun liefde is een onmogelijke liefde geworden .Omdat Pöl voor uitbreiding haar weilanden nodig heeft, zit hij klem.